Salmonella hos katt kopplas till småfåglar

Salmonella hos katt kopplas till småfåglar

Utbrott av salmonella bland katter och människor kan kopplas till småfåglar. Den variant av salmonella som sprids via fåglarna verkar framför allt orsaka smitta bland barn och äldre, jämfört med andra salmonellavarianter. Det skriver forskare vid SVA och Folkhälsomyndigheten i en artikel som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Eurosurveillance.

Vissa år sker utbrott av salmonella bland svenska katter på vintern och vårvintern. Nu visar en ny studie att detta kan kopplas till utbrott av salmonella bland småfåglar, framför allt vissa typer av tättingar som domherrar, grönsiskor och gråsiskor. Under dessa utbrottsår har det funnits gott om tättingar, som gärna söker sig till fågelmatare. Då har även antalet fall av salmonella bland katter och människor ökat. Men andra år, när få småfåglar syns till, blir det inga större utbrott av salmonella.

Tillsammans med Folkhälsomyndigheten har forskarna vid SVA kunnat avgöra vilka fall av salmonella bland människor i Sverige som troligtvis har haft fåglar eller katter som smittkälla. Studien visar att endast en mycket liten andel (1,6 procent) av de totala salmonellafallen bland människor, som smittats i Sverige mellan åren 2009 och 2016, kunde kopplas till småfåglar eller katter. Bland de smittade fanns dock en större andel små barn och äldre personer jämfört med fall som smittats med andra typer av salmonella. Studien visar också på en geografisk skillnad där andelen sjukdomsfall med denna salmonellavariant är mycket låg i Skåne, Halland och Stockholm, men betydligt högre i norra Sverige.

Majoriteten av alla salmonellafall bland svenska katter kan kopplas till småfåglar, enligt studien. Enstaka fynd av denna salmonellavariant har gjorts hos hundar, hästar och mycket sällan hos grisar eller nötkreatur.

– Bra handhygien är alltid viktigt efter att man har hanterat fågelmatare och kattlådor. Det är också viktigt att ta katten till en veterinär om den verkar sjuk, säger Elina Lahti, veterinär och epidemiolog vid SVA.

Studien bygger bland annat på fågelskådningsstatistik och data från bakteriernas arvsmassa. För att genetiskt kunna identifiera vilka varianter av salmonella som sprids av småfåglarna har forskarna tittat på bakteriers arvsmassa med hjälp av så kallad helgenomsekvensering.

– Med hjälp av dessa nya metoder kan vi nu bättre särskilja närbesläktade bakterier. SVA och Folkhälsomyndigheten forskar vidare med dessa metoder som förbättrar vår förståelse för hur salmonella och andra smittor sprider sig bland djur och människor, säger Robert Söderlund, forskare vid SVA.

Länk till artikeln här

Källa SVA Foto Jacob Rush