Utegångsdjur mår allmänt bättre

Utegångsdjur mår allmänt bättre

Nötkreatur och får kan hållas utomhus utan att djurens välfärd äventyras. Det konstaterar SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd i ett yttrande till Jordbruksverket enligt Land Lantbruk.

I dag är det tillåtet att ha djur som går ute under den kalla årstiden, förutsatt att de har tillgång till ligghall. Lantbrukare som är medlemmar i Sveriges Nötköttsproducenters kontrollprogram kan hålla nötkreatur utan ligghall, men inte får. Det finns länder med betydligt kallare klimat än Sverige som ändå tillåter att nötkreatur får hållas utomhus.

Jordbruksverket har bett SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd att sammanställa forskning om djurvälfärd för djur som går ute, med och utan ligghall.

Enligt rådet finns det argument för utevistelse. Djuren får röra på sig och blir allmänt friskare, får bättre klövhälsa och färre parasiter.

– Det man kan vara orolig för är hur de klarar sig vid stark blåst, regn och låga temperaturer. Men det finns inga belägg för att vuxna djur ska lida under svenska vinterförhållanden. Däremot är nyfödda, sjuka eller svaga djur känsliga. Därför är det olämpligt att förlägga kalvningar eller lamningar ute under den kallaste delen på året, säger veterinär Jan Hultgren, institutionen för husdjurens miljö och hälsa vid SLU och en av författarna till yttrandet till Land Lantbruk.

Rådet konstaterar även att det finns behov av mer forskning i frågan om djurvälfärd hos utegångsdjur.

Källa: Land Lantbruk