Ny godtagbar metod vid hantering av hingstsperma

Ny godtagbar metod vid hantering av hingstsperma

Hingstsperma förorenas av bakterier under samling och hantering. En studie som gjorts av forskare vid SLU i samarbete med Wiens universitet, visar att centrifugering genom en kisel-kolloid tar bort större delen av bakterierna vilket innebär att metoden kan fungera som ett godtagbart alternativ till användning av antibiotika vid hantering av hingstsperma.

För att förlänga spermiernas överlevnad, och för att undvika överföring av bakterier till stoet vid inseminering, tillsätts antibiotika i spermans spädningsvätska. För att undvika uppkomst av antibiotikaresistens behövs nya metoder för spermahantering.

Forskarna analyserade bakterier i hingstsperma och undersökte effekten av den antibiotikakombination som används i kommersiella spädningsvätskor, lincomycin och spectinomycin. Som ett alternativ undersöktes effekten av att centrifugera spermaproven genom en kisel-kolloid som separerar livskraftiga spermier från skadade spermier och kanske även från bakterier. Metoden används sedan tidigare på ett antal andra djurslag.

Spermaprover från sex ponnyhingstar delades upp och spädningsvätska med eller utan antibiotika tillsattes. Proven behandlades sedan med eller utan kolloid-centrifugering. Inom två timmar efter insamlingen genomgick alla prov en bakteriologisk undersökning.

Sammantaget identifierades 31 olika bakteriearter i spermaproven. Bakterier av släktet Corynebacterium spp. hittades i alla prov. Centrifugering genom kolloiden tog bort större delen av bakterierna och studien visar att metoden kan fungera som ett godtagbart alternativ till användning av antibiotika vid hantering av hingstsperma.

Läs mer här.

Källa: SLU Foto: Shutterstock