Färskfoder för hund kan sprida farliga bakterier

Färskfoder för hund kan sprida farliga bakterier

Avföringen från hundar som äter färskfoder utgör en större risk för spridning av sjukdomsframkallande bakterier än annat hundbajs. Det visar en studie från SLU och SVA.

Det har blivit populärt att utfodra hundar med färskfoder, men det finns risker. Köttråvaran i foderbutikernas frysdiskar består av slaktbiprodukter som inte har värmebehandlats och fodret innehåller ofta sjukdomsframkallande bakterier. Forskare vid SLU och SVA har undersökt om bakterierna också utsöndras med hundarnas avföring och på det sättet kan utgöra en smittkälla.

I studien analyserades avföringsprov från 25 hundar som utfodrats med färskfoder och 25 hundar som utfodrats med torrfoder. I avföringen från hundar som utfodrats med färskfoder kunde E. coli som är resistenta mot penicillin och vissa andra antibiotika, så kallade ESBL E. coli, isoleras från 13 prov. Campylobacter isolerades från 12 prov och Salmonella från ett. Hos 18 av dessa hundar kunde minst en av de sjukdomsframkallande bakterierna påvisas. Från de hundar som utfodrades med torrfoder isolerades ESBL E. coli från endast ett prov, Campylobacter från fyra och Salmonella kunde inte påvisas i något prov.

Resultaten visar att avföringen från hundar som äter färskfoder utgör en större risk för spridning av sjukdomsframkallande bakterier än annat hundbajs. Studien bekräftar att färskfoder kan utgöra en risk, inte bara för de individer som äter eller hanterar fodret, utan faktiskt även för de individer som kommer i kontakt med avföringen från utfodrade hundar.

Länk till publikationen här

Källa: SLU