Studie: Hur friska hästar sätter i och lyfter upp hovarna i olika gångarter

Studie: Hur friska hästar sätter i och lyfter upp hovarna i olika gångarter

Idag finns metoder för att objektivt mäta hälta i trav men det saknas metoder för övriga gångarter. Därför har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med holländska kollegor studerat hur friska hästar sätter i och lyfter upp hovarna i olika gångarter.

I två av projektets delstudier har forskarna tagit fram en metod för automatisk identifiering av de respektive hovarnas isättning, överrullning och upplyft i gångarterna skritt och trav. Sju hästar försågs med sensorer som mäter hovarnas acceleration och rotation. Efter detta skrittades och travades hästarna över en kraftmätningsplatta. Analysen av accelerations- och rotationssignaler jämfördes med signalen från kraftmätningsplattan. För att validera resultaten för överrullningen användes en etablerad metod med höghastighetskameror.

För detektion av hovisättningen var rotationssignalen den bästa att använda medan för upplyftning och överrullning av hoven var accelerationssignalen den bästa. Resultaten är väldigt lovande för automatisk sensorbaserad gångartsidentifiering, och ett steg på väg mot att kunna använda objektiv digital analys för hältbedömning i alla gångarter.

Studien är ett internationellt samarbetsprojekt med Utrecht Universitet, Nederländerna och den har delvis finansierats av Stiftelsen Hästforskning.

Läs mer här och här.

Källa: SLU
Foto: Peter Gustavsson