Fågelinfluensa på kalkongård i Skåne

Fågelinfluensa på kalkongård i Skåne

Fågelinfluensa har konstaterats hos en kalkonbesättning i Skåne, enligt provresultat från SVA. Det skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande. Jordbruksverket har infört restriktionsområden runt den smittade besättningen och beslutat om spärrförklaring i den smittade besättningen, vilket innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna gården. De smittade fåglarna kommer att avlivas och anläggningen saneras.

Det aktuella fågelinfluensaviruset H5N8 är mycket smittsamt mellan fåglar, skriver Jordbruksverket. Denna typ har inte visat några tecken på att kunna smitta människa utan betraktas som en ren fågelsjukdom.

Flera fall av fågelinfluensa har den senaste tiden upptäckts i bland annat Tyskland, Danmark, Nederländerna och Storbritannien och den 6 november beslutade därför Jordbruksverket om skyddsnivå 2 i hela Sverige. Det innebär att huvudregeln är att tamfåglar ska hållas inomhus men att det finns vissa undantag,

– Att fågelinfluensa nu upptäcks i Sverige är inte oväntat, eftersom virus har förekommit hos både tama och vilda fåglar i flera länder i Europa under hösten. Smittan innebär naturligtvis en stor påfrestning för den drabbade gården. För att motverka smittspridning kommer alla fjäderfän att avlivas och anläggningen saneras, säger Katharina Gielen, biträdande avdelningschef på Jordbruksverkets djuravdelning.

Inom de beslutade restriktionsområdena runt den aktuella kalkonbesättningen gäller skyddsnivå 3 vilket innebär ytterligare skärpta krav kring bland annat vilka fåglar som ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar. Dessutom råder förbud mot transporter och förflyttningar av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kläckägg, konsumtionsägg och fjäderfäkött med mera. För vissa transporter krävs ett särskilt tillstånd. Djurhållare ska också övervaka hälsoläget hos sina fåglar för att tidigt kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa. Myndigheterna informerar de berörda djurhållarna om aktuella regler.

– Fågelinfluensa cirkulerar i vilda fågelpopulationer i Europa just nu men vi vet inte hur omfattande förekomsten är i landet. Det är sannolikt att vi kommer att upptäcka fall på vildfågel, och det finns en risk för att fler fjäderfäbesättningar och andra tamfåglar ska smittas. Därför vill vi påminna om att det är viktigt att skydda sina tamfåglar från direkta och indirekta kontakter med vilda fåglar, säger Maria Nöremark, tf biträdande statsepizootolog på SVA.

Djurägare i hela landet uppmanas vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd. Allmänheten uppmanas också rapportera in fynd av döda vilda fåglar till SVA.

Källa: Jordbruksverket Foto Matilda Lindeblad