Flera svenska minkbesättningar smittade – dansk utveckling följs noga

Flera svenska minkbesättningar smittade – dansk utveckling följs noga

Ytterligare nio minkbesättningar har konstaterats smittade av Sars-CoV-2. Besättningarna ligger i samma område som Sveriges första konstaterade fall, i Sölvesborgs kommun i Blekinge län. Alla 18 besättningar i området är provtagna, skriver Jordbruksverket. Samtidigt uppger massmedier att minst tolv danskar ha smittats med en mutation av Sars-CoV-2 genom kontakt med minkar. Samtliga minkar i Danmark kommer att avlivas.

Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket, är inte överraskad över att ytterligare svenska minkbesättningar har smittats.

– Att närliggande besättningar drabbas är inte överraskande, det visar erfarenheter från Nederländerna och Danmark. Vi vet också att risken för ytterligare fall i området är stor. Majoriteten av de minkar som hålls för pälsproduktion kommer att avlivas under november månad för att pälsas, säger han.

Jordbruksverket följer utvecklingen i Danmark, där man har beslutat att avliva samtliga minkar i landet. Situationen i Sverige skiljer sig dock från den i Danmark. Sverige har en liten minknäring med cirka 40 företag och begränsat antal djur. I Danmark finns enligt TT cirka 1 100 uppfödare och landet är världens största exportör av minkpäls.

Enligt TT, vars artikel publicerats bland annat i Svenska Dagbladet, har en mutation av covid 19 spridits från minkar till människor. Nya restriktioner innebär att personer som bor i sju kommuner på Jylland inte får resa utanför sina hemkommuner. Minst tolv danskar uppges ha smittats med det muterade viruset, cluster 5, vilket är allvarligt eftersom det kan hota effektiviteten hos framtida vaccin.

Ungefär 80 procent av de minkar som hålls för pälsproduktion i Sverige avlivas under november månad för att pälsas. Kvar finns då endast avelsdjuren.

– Vi följer läget noggrant och är beredda att ompröva vår bedömning. Vi för också en kontinuerlig dialog med Folkhälsomyndigheten om hur smittspridningen hos svensk mink påverkar risken för folkhälsan i Sverige, säger Karl Ståhl, tillförordnad statsepizootolog på SVA.

Erfarenheter från Nederländerna och Danmark visar att covid-19 hos personer i minkarnas närhet är den viktigaste och vanligaste källan till smitta hos djuren.

För att minska risken för spridning av Sars-CoV-2 till fler svenska minkbesättningar, är strikt biosäkerhet av största vikt, skriver Jordbruksverket. Personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 ska undvika kontakt med eller närhet till djuren. Dessutom måste det finnas smittskyddsrutiner som förebygger direkta och indirekta kontakter mellan besättningar. Djurägare och djurskötare bör vara särskilt uppmärksamma på onormal sjuklighet eller dödlighet bland minkarna och kontakta veterinär om sådan noteras.

–Vi har belagt samtliga minkbesättningar i Sverige, även de som inte är smittade, med restriktioner i dag, för att skydda ytterligare minkar från att smittas. Minknäringen har själva vidtagit åtgärder sedan tidigare efter samråd med Jordbruksverket och SVA, men vi vill på detta sätt ytterligare skärpa allvaret med att besättningarna skyddas med alla tillgängliga medel, säger Håkan Henrikson.

Enligt Folkhälsomyndigheten finns ingenting som talar för att covid-19-epidemin i Sverige påverkas av fynden hos minkar.

Källor: Jordbruksverket och TT/Svd