Så klarade sig Sverige undan galna ko-sjukan

Så klarade sig Sverige undan galna ko-sjukan

Ingen har väl glömt galna ko-sjukan, BSE, som härjade främst under 1990-talet. Det var då en stor källa till oro och rädsla hos många människor och ledde till både politiska och handelsekonomiska förvecklingar. Två SVA-medarbetare tar sig an ämnet i en ny skrift som ges ut av Kungl Skogs- och Lantbruksakademin.

– För framtiden är det viktigt att kunskaper och erfarenheter som då vanns lever kvar och förmedlas till kommande generationer, säger Maria Nöremark (bilden), tf biträdande statsepizootolog på SVA.

I skriften som har tagits fram på initiativ av SVA-medarbetarna Marianne Elvander, tidigare statsepizootolog (nu pensionär) och Maria Nöremark, får du på ett övergripande och samtidigt djuplodande sätt ta del av händelser, kunskaper och erfarenheter från de åren.

Sverige klarade sig tack och lov undan epidemin genom att landet sedan tidigare hade förbjudit kadaver i foder till nötkreatur, men av helt andra anledningar än BSE.

Källa: Jordbruksverket Foto Göran Ekeberg