Hobbyhönsbesättning i Ale kommun drabbad av fågelinfluensa

Hobbyhönsbesättning i Ale kommun drabbad av fågelinfluensa

Fågelinfluensa har drabbat en hobbyhönsbesättning i Ale kommun, skriver Länsstyrelsen i Västra Götaland. Det är samma typ av fågelinfluensa som tidigare i år påvisats på fjäderfä och vilda fåglar i Skåne, Blekinge och Kalmar län.

Sannolikt har djuren i Ale blivit smittade av vilda fåglar. Samtliga djur på anläggningen är avlivade och sanering pågår. Rasfjäderfäföreningar i länet är särskilt informerade, men inga nya restriktionsområden är upprättade av Jordbruksverket. Skyddsnivå 2 gäller fortfarande. Det innebär att:

  • Den som håller fjäderfä eller hägnat vilt ska hålla dem inomhus. Om detta inte är möjligt av djurskyddsskäl kan ankor, gäss och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men fåglarna ska ges foder och vatten inomhus eller åtminstone under tak.
  • Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.
  • Det är förbjudet att ställa ut och tävla med fåglar.

Bilden är en genrebild som föreställer hedemorahöns. Vilken ras som hobbyhönsen i Ale tillhör är inte känt.