Campylobacter och salmonella vanliga orsaker till zoonoser

Campylobacter och salmonella vanliga orsaker till zoonoser

Campylobacterinfektion var den mest rapporterade tarminfektionen i Europa, liksom i Sverige. Det visar den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA) och den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) publicerade nyligen resultat från övervakningen om zoonoser från år 2019.

EU:s zoonosrapport är den mest citerade publikationen som EFSA ger ut. I Sverige är SVA den myndighet som sammanställer resultat från övervakningen av zoonoser hos djur, i livsmedel och foder och rapporterar till EFSA.

– Campylobacterinfektion var den mest rapporterade tarminfektionen i Europa, liksom i Sverige. Under 2019 rapporterades drygt 220 000 fall av campylobacterinfektion på människa i Europa, varav 6 693 fall i Sverige. Antalet rapporterade fall av denna infektion har under de senaste fem åren inte ökat i Europa utan varit stabilt på denna nivå. I Sverige har antalet rapporterade fall under samma tidsperiod, 2015 – 2019, varierat mellan 6 693 och 11 022 fall, säger Elina Lahti, epidemiolog vid SVA.

Infektion med salmonellabakterier är den näst vanligaste tarminfektionen i Sverige, liksom i hela Europa. Infektionen rapporterades år 2019 hos omkring 88 000 personer i Europa, varav i Sverige hos 1 993 personer. Antalet rapporterade fall av salmonellainfektion på människa minskade i Europa efter att salmonellakontrollprogrammen blivit obligatoriska på fjäderfä, men under de senaste fem åren har antalet fall legat stabilt.

Salmonella var den vanligaste orsaken till livsmedelsburna utbrott i Europa, medan norovirus var den vanligaste orsaken till sådana utbrott i Sverige. Ägg och äggprodukter var de vanligaste smittkällorna till salmonellautbrotten. Eftersom Sverige, liksom de nordiska grannländerna Finland och Norge, länge har kontrollerat salmonella hos livsmedelsproducerande djur identifieras svenska livsmedel sällan som orsaker till salmonellautbrott.

Ehec, yersinios och listerios var efter campylobacter och salmonella de vanligaste zoonoserna i Europa, liksom i Sverige. I rapporten sammanställs även resultat från övervakning av flera andra zoonoser, såsom trikinellos, brucellos och rabies.

Länk till rapporten här

Källa: SVA Fot Bengt Ekberg, SVA