Ny rapport: Veterinärer behöver utbildas för krislägen

Ny rapport: Veterinärer behöver utbildas för krislägen

Djurens hälso- och sjukvård är av betydelse för totalförsvaret. I synnerhet för livsmedelsproducerande djur. Det finns stora fördelar med samverkan mellan humansjukvården och djurens hälso- och sjukvård. Det är några av de slutsatser som tas upp i den rapport som Jordbruksverket och SVA lämnar till regeringen.

– Vi har identifierat varor och tjänster som är strategiskt viktiga, och föreslår åtgärder som kan göra verksamheten med djurens hälso- och sjukvård mer robust vid kris eller höjd beredskap och då ytterst i krig. Vi ser också att det finns stora fördelar med samverkan mellan humansjukvården och djurens hälso- och sjukvård till exempel vid gemensam beredskapsplanering, säger Lotta Andersson, Jordbruksverket.

Precis som inom humanvården är läkemedel, medicintekniska produkter, skyddsutrustning och laborativa tjänster strategiskt viktiga. Även problemen med till exempel handel och logistik är desamma som för humanvården. Det är därför nödvändigt att säkerställa handel och öka lagerhållning av varor och insatsvaror. Dessutom anser myndigheterna att vissa läkemedel och vaccin bör produceras i Sverige.

Vid kris eller höjd beredskap kan djurhälsopersonal behöva placeras inom hälso- och sjukvård för människor eller i annan verksamhet inom djursjukvård än de är vana vid. För att djurhälsopersonalen ska kunna arbeta effektivt behövs då bland annat instruktioner för de nya arbetsuppgifterna, liksom utbildning i hygienarbete och smittförebyggande verksamhet. Inom djurens hälso- och sjukvård behövs även en klinisk utbildning för vård under förhållanden då vissa resurser saknas, och en förbättrad kompetens att vid behov avliva djur.

– Globaliseringen och ”just-in-time leveranser” är beroende av fungerande leverantörskedjor och störningar kan snabbt leda till bristsituationer. Den pågående pandemin har visat att det finns sårbarheter i försörjningsberedskapen för hälso- och sjukvården. Att säkerställa läkemedel, medicintekniska produkter, skyddsutrustning och laborativa tjänster utgör en basnivå och grund för att hantera framtida kriser och hot. Hälso- och sjukvården är prioriterad men djurens hälso- och sjukvård måste också fungera för livsmedelsförsörjningen. Samverkan mellan hälso- och sjukvården och djurens hälso- och sjukvård gagnar en stärkt beredskap, säger Rickard Knutsson, SVA.

Hela rapporten finns här:

Källa: SVA foto Hans Prinsen/Mostphotos