Pengar att söka för kunskapssammanställning om foder till häst och lantbruksdjur

Pengar att söka för kunskapssammanställning om foder till häst och lantbruksdjur

Stiftelsen hästforskning utlyser medel för en kunskapssammanställning om vall ur ett foderperspektiv för häst. Utlysningen sker i samverkan med Stiftelsen lantbruksforskning (SLF) och dess motsvarande sammanställning för lantbruksdjur.

Det behövs en samlad bild av kunskapsläget kring vall som fodermedel till häst, skriver de två organisationerna i ett pressmeddeland. Det handlar både om att sprida befintlig kunskap kring vall som fodermedel till den praktiska hästnäringen. Stiftelsen hästforskning utlyser därför medel om maximalt 300 000 kronor för en ettårig kunskapssammanställning av publicerad forskning om vall ur ett foderperspektiv för häst, i samverkan med Stiftelsen lantbruksforskning och dess motsvarande sammanställning för lantbruksdjur (Vallen i nordiskt perspektiv).

Projektet ska ta fram en tydlig och användarvänlig kunskapssammanställning för hästhållare, dess rådgivare och för vallfoderproducenter. Sammanställningen ska innehålla optimala val av vallfoder, för att erbjuda hästen en balanserad foderstat som täcker dess olika näringsbehov utan att ge överskott, i förhållande till ras och användningsområde. God hygien samt avsaknad av giftigt eller ohälsosamt oavsiktligt innehåll i fodret är också en viktigt del.

– Välfärdssjukdomar är i dag vanligt förekommande bland hästar, där en viktig förebyggande åtgärd kan vara förändrad utfodring. Det är därför viktigt att sammanställa och sprida den vetenskapligt baserade kunskap som finns kring optimala grovfoderval för olika typer av hästar och hur det produceras på bästa sätt, säger forskningssekreterare Lina Bengtsson.

Utlysningen sker i ett steg med fullskalig ansökan skriven på engelska och ska ha en etablerad samverkan med SLF-projekt Vallen i nordiskt perspektiv. En framgångsfaktor för ansökan är att flera nyckelforskare inom området hästfoder och hästnutrition i Sverige är delaktiga, samt att ansökan innehåller en detaljerad kommunikationsplan för hur kunskapen ska nå ut till Sveriges hästhållare, dess rådgivare och vallfoderproducenter.

Viktiga datum

  • Utlysningen öppnar 20 oktober 2021, 11.00
  • Utlysningen stänger 27 oktober 2021, kl 14.00
  • Styrelsen tar beslut i november 2021