Stiftelsen Hästforskning ger Årets hedersomnämnande till Eva Tydén på SLU

Stiftelsen Hästforskning ger Årets hedersomnämnande till Eva Tydén på SLU

Stiftelsen Hästforskning delar ut pris till Årets hästforskningsprojekt och Årets hedersomnämnande för att premiera projekt som bidragit med tydlig nytta för näringen.

Årets hedersomnämnande får det norsk-svenska projektet om selektiv avmaskning mot blodmask – risker och möjligheter. Det har genomförts under ledning av Eva Tydén, SLU, och Heidi Enemark, Veterinærinstituttet. Den stora blodmasken, Strongylus vulgaris, anses vara hästens farligaste parasit. Många parasiter har utvecklat resistens mot avmaskningsmedel och selektiv avmaskning rekommenderas därför. Studierna visade bland annat på behovet av att identifiera stor blodmask med odling eller PCR-diagnostik samt god effekt vid mockning av beteshagen två gånger per vecka.

I detta samverkansprojekt har man förutom att samla kompetenser från båda länderna även gjort parallella studier för parasitförekomst i två olika länder med olika avmaskningsrutiner. Projektet har även resulterat i handfasta råd för den enskilda hästägaren eller hästhållaren för reducerad parasitförekomst genom regelbundna mockningsrutiner av hagar, skriver Stiftelsen Hästforskning i ett pressmeddelande.

Utmärkelsen Årets hästforskningsprojekt går till projektet Hest i Trafikk, genomfört under ledning av Eva Burstad, Nord Universitet. I studien tittade forskarna på frågeställningen ”Hur samspelar häst, hästekipage och trafik, och vilka åtgärder behövs?”. De såg att trafikrelaterade olyckor i dag är underrapporterade och att åtgärder och förändringar i lagstiftningen behövs och att samspelet mellan trafikanter och hästekipage behöver förbättras.

Mer information om båda projekten och resultaten från studierna går att läsa på Stiftelsen Hästforsknings webbplats.

Källa: Stiftelsen Hästforskning