Färskt hundfoder kan sprida antibiotikaresistens i Europa

Färskt hundfoder kan sprida antibiotikaresistens i Europa

Nu kommer nya och allvarligare varningar om färskfoder till hund, denna gång från portugisiska forskare som undersökt foder tillverkat i Europa. De menar att antibiotikaresistenta bakterier i fodret kan utgöra ett större hot mot människors hälsa än man tidigare trott.

Det är den franska veterinärsajten Vétitude som refererar den portugisiska studien, där forskarna har undersökt förekomsten av antibiotikaresistenta enterokocker i 55 olika hundfoder av 25 olika märken som säljs i Europa. 22 av proverna kom från våta produkter, 8 från torra, 4 från halvtorra, 7 från promenadgodis och 14 från råfryst foder. 54 procent av proverna innehöll enterokocker och av dem var mer än 40 procent resistenta mot antibiotika (erytromycin, tetracyklin, quinupristin-dalfopristin, streptomycin, gentamicin, kloramfenikol, ampicillin eller ciprofloxacin). 23 procent var också resistenta mot linezolid, som används som sista utväg vid multiresistenta infektioner hos människa.

Samtliga prover från färskfoder i studien innehöll multiresistenta enterokocker, inklusive sådana som är resistenta mot linezolid. Bara tre icke råa foderprover innehöll multiresistenta bakterier.

I Sverige ­– där problemen med antibiotikaresistens är mindre än i andra europeiska länder – finns särskilda regler för tillverkning av färskfoder, samt rekommendationer till hundägare om hur fodret ska hanteras. Bland annat ställs krav på att färskfodertillverkare skickar stickprover för analys i syfte att spåra bakterier, och hundägare som vill ge sina hundar färskfoder uppmanas att hålla stränga hygienrutiner. Information från myndigheterna finns hos SVA och Jordbruksverket.

När det gäller den portugisiska studien var forskarna särskilt oroade över att de multiresistenta bakterierna i färskfodret genetiskt var identiska med dem som isolerats från husdjur och avloppsvatten, samt från sjukhuspatienter i Storbritannien, Tyskland och USA. Forskarna menar att det finns en risk att resistensgenerna överförs till andra bakterier och deras slutsats är att trenden att ge hundar färskfoder kan vara en underskattad källa till spridningen av antibiotikaresistenta bakterier bland människor. De uppmanar europeiska myndigheter att skärpa livsmedelslagar och rekommendera hundägare att vidta hygienrutiner kring färskfoder, samt plocka upp all spillning från hundar som utfodras med råa produkter.

Källa: Vétitude.fr/VeterinärMagazinet