Landsbygdsministern kallar till diskussion om fågelinfluensan

Landsbygdsministern kallar till diskussion om fågelinfluensan

Landsbygdsministern diskuterar fågelinfluensan med myndigheter och branschföreträdare. Mötet har äger rum digitalt.

Flera utbrott av fågelinfluensa har påvisats hos svenska djurhållare under hösten och vintern. Fågelinfluensan har samtidigt påvisats hos vilda fåglar i större utsträckning än samma period föregående år. Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg bjuder därför in Jordbruksverket, SVA, Svensk Fågel och Svenska Ägg till ett digitalt möte den 4 februari.
– Nu är det rätt läge att sätta sig ner med berörda aktörer, hämta andan och undersöka ytterligare möjligheter att stärka det förebyggande arbetet hos både producenter och myndigheter. Syftet med dagens möte är att vi tillsammans ska hitta bra vägar till att exempelvis stärka det förebyggande smittskyddsarbetet och biosäkerheten på gårdsnivå, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Under hösten och vintern har fågelinfluensa konstaterats runtom i södra Sverige. I dagsläget finns inga nya fall på tamfågel inrapporterade. Samtidigt meddelar Jordbruksverket att faran inte är över och att smittan fortfarande cirkulerar bland vilda fåglar. Antal fynd av högpatogen fågelinfluensa hos vilda fåglar i Sverige är högre hittills under säsongen 2021–2022 jämfört med motsvarande period 2020–2021. SVA bedömer att det finns en risk att utbrott hos tamfåglar ökar under kommande månader för att nå en kulmen under februari-mars.

– Det är mycket angeläget att vi fortsatt arbetar tillsammans för att hålla smittan under kontroll, och jag vill rikta ett stort tack till Sveriges myndigheter och djurhållare som arbetar hårt med detta. Jag ser fram mot att aktivt få delta i diskussionen med berörda aktörer för att hitta sätt att fortsätta samarbetet på bästa möjliga vis och därigenom minska risken för smittspridning, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Källa: Regeringen