Slakten av gris och fjäderfä fortsatte öka 2021

Slakten av gris och fjäderfä fortsatte öka 2021

Slakten av fjäderfä och gris ökade för tredje respektive andra året i rad 2021. Däremot minskade slakten av får och lamm för tredje året i rad. Det skriver Jordbruksverkets statistik för animalieproduktionen.

Slakten av fjäderfä ökade med mer än 6 procent jämfört med 2020 medan slakten av gris ökade med knappt 2 procent. Slakten av får och lamm sjönk med 3 procent jämfört med 2020. Produktionen av smör och ost ökade, medan konsumtionsmjölk och syrade produkter minskade med 1 respektive 3 procent jämfört med 2020.

2021 såg utvecklingen av slakt per djurslag ut så här:

  • Nötkreatur: 135 800 ton. Under året slaktades det 411 600 nötkreatur. Slakten av nötkreatur minskade med drygt 4 procent jämfört med 2020.
  • Gris: 252 600 ton. Under 2021 slaktades 2 651 100 grisar. Jämfört med 2020 ökade slakten av gris med knappt 2 procent.
  • Får och lamm: 4 700 ton. Under 2021 slaktades det 227 100 får och lamm. Slakten av får och lamm minskade med 3 procent jämfört med 2020.
  • Fjäderfä: 183 400 ton. Slakten av fjäderfä ökade med mer än 6 procent jämfört med 2020. Under 2021 slaktades det 116 000 000 fjäderfän.

Den totala invägningen av mjölk under 2021 var 2 782 200 ton. Invägningen av ekologisk mjölk utgjorde 482 300 ton. Jämfört med siffrorna för 2020 var det mindre ökningar av både den totala invägningen av mjölk och invägningen av ekologisk mjölk.

Den totala invägningen av mjölk ökade med 9 500 ton och invägningen av ekologisk mjölk ökade med 1 100 ton.

Den invägda mjölken användes till att producera 683 600 ton konsumtionsmjölk och 229 600 ton syrade produkter. Produktionen av konsumtionsmjölk och syrade produkter minskade med 1 respektive 3 procent jämfört med uppgifterna för 2020. Vidare ökade produktionen av smör, ost och mjölkpulver jämfört med 2020, medan produktionen av grädde minskade.

Till statistiken

Källa: Jordbruksverket