SLU-forskare får medel för att förbättra smittskyddsrutiner för grisar

SLU-forskare får medel för att förbättra smittskyddsrutiner för grisar

SLU-forskaren Magdalena Jacobson har beviljats medel från Stiftelsen lantbruksforskning i 2021 års utlysning för studie om att minska smittor bland grisar. Agria Djurförsäkring är en av finansiärerna.

–För oss är det viktigt med en hög nivå på det ordinarie hygienarbetet för att ha ett väl förbyggande smittskydd som går att utvärdera av varje enskild lantbrukare, säger Rasmus Troedsson, lantbruksexpert på Agria Djurförsäkring.

Magdalena Jacobson vid SLU hoppas att projektet ska hitta en metod som djurägare och rådgivare i framtiden kan använda sig av för att bedöma effekten av den rengöring och desinfektion som görs i dag i stallarna. Hon kommer att göra en objektiv värdering av några vanliga golvtyper och av de vanligaste förekommande rengöringsmetoderna.

­–I dagsläget bedöms smittläget genom att titta i stallarna och se om det ser rent ut, vilket i själva verket inte räcker så långt för att kunna bedöma effekten av olika åtgärder, säger Magdalena Jacobson. Hon fortsätter:

–Vi vill nu hitta en metod för att faktiskt kunna värdera effekten av olika rutiner för tvätt och desinfektion i grisstallarna. Vi vill sedan testa metoden i några olika besättningar för att se hur exempelvis golvets struktur påverkar smittor och hur olika rutiner vid tvätt och några olika desinfektionsmedel påverkar slutresultatet.

Som ett första steg i studien kommer forskningsteamet att mäta och beräkna metodens säkerhet och känslighet på en golvyta som aldrig varit i kontakt med grisar, för att jämföra med samma yta, efter att den utsatts för grisavföring, tvätt och desinficering. Därefter är det dags att undersöka betydelsen av olika stallgolv och av olika rengöringsrutiner.

Studien som heter ”Lågt ”smittryck – en förutsättning för friska grisar och låg antibiotikaförbrukning” beräknas vara färdig 2024.

Källa: Agria