Fågelinfluensa: Förbättrat men osäkert läge

Fågelinfluensa: Förbättrat men osäkert läge

Smittläget för fågelinfluensa hos tama fåglar är betydligt bättre än i fjol. Det framgår av en uppdaterad lägesbild från SVA.

Men faran är inte över. Efter ett uppehåll från utbrott i hela två månader konstaterades sjukdomen i en småskalig anläggning med höns i Vellinge 1 mars.

När det gäller de vilda fåglarna har färre fall hos vilda fåglar har påvisats under januari-februari i år jämfört med förra året. Orsaken till skillnaderna är oklar, men sannolikt är det många olika faktorer som spelar i. En faktor kan vara att den stora mediala uppmärksamheten om sjukdomen förra året vilket bidrog till rapportering av döda fåglar. Det kommer fortfarande relativt många rapporter om fågelinfluensa från närliggande länder som Tyskland, Polen, Nederländerna och Danmark till EU:s Animal Disease Information System, ADIS.

För att öka säkerheten i riskvärderingarna är SVA beroende av rapporter till rapporteravilt.sva.se om man noterar sjuka eller döda vilda fåglar. Ett urval av rapporterade fåglar tas då in för undersökning för bland annat fågelinfluensa och rapporterna i sig är ett viktigt underlag för SVA:s riskvärdering.

– Just nu är vi tacksamma för varje rapport vi får in om döda eller sjuka fåglar, det hjälper oss att få en helhetsbild och det ger underlag till en säkrare bedömning av smittrisker till fjäderfä, säger Malin Grant, epidemiolog på SVA.

I nuläget finns det stora osäkerheter om hur smittläget för fågelinfluensa kan utvecklas och fjäderfäproducenter uppmanas att som alltid anmäla till sin veterinär vid ökad dödlighet eller kliniska symtom som kan tyda på fågelinfluensa. Behovet av fortsatt förebyggande arbete för att förhindra att fjäderfä kommer i direkt eller indirekt kontakt med vilda fåglar kvarstår.

Källa: SVA