Salmonellasäsongen hos katt är igång

Salmonellasäsongen hos katt är igång

Årets salmonellasäsong hos katt har börjat. Kattägare bör uppmanas att vara noga med hygienen när de hanterar sina fågelbord, skriver SVA.

Just nu ser SVA ett stort antal fall av salmonellainfektion hos katt. Ökningen av antalet fall under vårvintern beror på att katterna smittas av Salmonella från infekterade småfåglar, som den här tiden på året ofta samlas i stora mängder kring fågelborden.

Fåglar som är sjuka eller försvagade kan bli ett lättare byte för katter och såväl självdöda som levande småfåglar, liksom avföring, utgör en smittorisk. Den serotyp av Salmonella som påvisas hos katterna, Salmonella Typhimurium, påvisas också hos småfåglar.

Katter som blir sjuka av salmonella kan bli hängiga, få nedsatt aptit, feber och även buksmärta. Även diarré och ibland kräkningar förekommer. Sjuka katter ska undersökas av veterinär och en del katter behöver skrivas in på djursjukhus för vård. En katt kan vara smittad med Salmonella utan att visa några, eller bara lindriga, sjukdomssymptom.

Diagnos ställs genom att salmonella påvisas från ett avföringsprov. Provet tas av veterinär.

Salmonellabakterier kan även orsaka sjukdom hos människa och det är därför extra viktigt att kattägare uppmanas att tvätta händerna efter hantering av fågelbord och fågelmat, samt efter hantering småfåglar eller en smittad katt och dess avföring.

Källa: SVA Foto Bengt Ekberg, SVA