Högriskområdet för fågelinfluensa upphävs

Högriskområdet för fågelinfluensa upphävs

I och med den varmare årstiden, att en större andel av fåglarnas vårflytt är avklarad och att smittspridningen av fågelinfluensa bedöms ha avtagit, upphävs högriskområdet för fågelinfluensa. Det skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Det innebär att fjäderfä och andra fåglar i fångenskap nu får gå utomhus. Det blir också åter tillåtet att anordna utställningar, tävlingar och liknande arrangemang så som marknader i hela landet.

–Beskedet är efterlängtat, men faran är inte helt över. Viruset finns bland vilda fåglar och vi uppmanar alla som har fåglar att fortsätta vara noga med hygien och smittskydd för att minimera risken att få in smitta i besättningen. Det gäller särskilt om det finns många vattenlevande vilda fåglar eller flyttfågelsträck nära gården. SVA följer läget nationellt och internationellt och publicerar lägesbilder regelbundet. Om situationen förändras kan det bli aktuellt att införa restriktioner igen, säger Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Län där högriskområde gällt och som nu upphävts:

 • Blekinge län
 • Gotlands län
 • Hallands län
 • Kalmar län
 • Skåne län
 • Del av Jönköpings län (ett område på 20 kilometer närmast Vättern)
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

Källa: Jordbruksverket