Forskningsresultat om ökad djurvälfärd samlas i ny rapport

Forskningsresultat om ökad djurvälfärd samlas i ny rapport

Övernattning på slakteri påverkade inte stressnivån hos nötkreatur. Hjärtförstoring hos regnbågslax är vanlig i våra svenska fiskodlingar. Smågrisöverlevnaden kan förbättras genom att ha koll på vattenflödet i nipplar och på temperaturen i smågrishörnan. Detta är några exempel på resultat från projekt som fått medel från livsmedelsstrategin.

Jordbruksverket fick 2017–2019 i uppdrag av regeringen att dela ut 15 miljoner kronor till forskning inom livsmedelsproduktionen. Uppdraget var kopplat till livsmedelsstrategins strategiska område Kunskap och innovation och syftet var att främja djurvälfärd och konkurrenskraft för en ökad hållbar produktion av livsmedel.

Medel delades ut till 19 olika forskningsprojekt som genomfördes av SLU, SVA, Växa Sverige, Gård och djurhälsan, Svenska ägg, Svensk fågel, Lantbrukarnas riksförbund samt Esplunda grisen. Forskningen bedrevs på djurslagen: fisk, gris, kyckling, kalkon, värphöns, får och nötkreatur. Samtliga projekt är nu avslutade och redovisade till Jordbruksverket.

–Projekten och deras resultat är på många och vitt skilda områden och vi har därför samlat allt i en kort rapport för att göra det lite mer lättillgängligt. Vill man sedan veta mer kan man kontakta oss eller forskarna säger Helena Elofsson, Djurskyddschef på Jordbruksverket.

Några exempel på områden som projekten berör är:

  • Fisk: hjärt-kärlsjukdom och bedövning av varmvattenlevande fisk,
  • Fjäderfä: effektiv vaccination av värphöns mot rödsjuka, bedömningskriterier för fothälsa hos kalkoner och miljöberikning till kyckling,
  • Gris: miljöfaktorer och skötselrutiner i smågris och slaktsvinsbesättningar, nyckeltal för en hållbar grisproduktion och dränerande golvs placering i grisningsbox,
  • Nötkreatur: förebyggande rutiner mot håravfall hos utegångsdjur, djurvälfärd vid övernattningar på slakteri och verkning av koklövar för att förebygga skador.

–Projekten har lett till konkreta, användbara resultat för att förbättra och förenkla djurhållning och djurhantering. Detta är viktigt och vi hoppas att vi i framtiden får göra fler sådana här satsning som kan stärka både djurvälfärden och lönsamheten inom livsmedelsproduktionen säger Helena Elofsson.

Läs rapporten här

Källa: Jordbruksverket