Antibiotikadosen till nyfödda föl kan behöva höjas

Antibiotikadosen till nyfödda föl kan behöva höjas

Nyfödda föl som drabbas av blodförgiftning kan behöva mer antibiotika än vad produktresumén anger, visar forskning från SLU.

Blodförgiftning hos nyfödda föl är en livshotande sjukdom som uppkommer på grund av att bakterier tagit sig ut i blodet. Sjukdomen behandlas med antibiotika men det nyfödda fölets organ är inte fullt utvecklade och detta påverkar hur antibiotika bryts ned och utsöndras. För att möjliggöra säker och effektiv behandling behöver kunskapen om hur antibiotika omsätts hos föl ökas.

För att bidra till kunskap inom området har forskare vid SLU undersökt hur lång tid det tar för en kombination av antibiotikapreparaten trimetoprim och sulfadiazin att lämna kroppen efter att ha administrerats direkt i blodet hos nyfödda föl.

Studiens resultat visar att föl renar ut antibiotikan relativt fort, med en viss variation mellan olika individer. Det finns därför en risk att den dosering som anges i produktresumén för läkemedlet inte är tillräcklig för en fullgod behandling av alla föl, utan kan behöva höjas för vissa individer.

Länk till publikationen här

Källa: SLU