Fågelinfluensan ökar igen

Fågelinfluensan ökar igen

SVA ser just nu en ökning av antalet konstaterade fall av fågelinfluensa hos vilda fåglar. Även antalet rapporter från allmänheten om fynd av sjuka eller döda vilda fåglar har ökat sedan början av juni. Risken finns nu att viruset är på väg att ”översomra”.

Lägesbilden avviker från den normala säsongsvariationen för fågelinfluensa, då sommaren normalt innebär sämre förutsättningar för fågelinfluensavirusets överlevnad, skriver SVA.

Under våren och sommaren har det kommit rapporter från flera länder kring Nordsjön om att fågelinfluensa orsakar hög dödlighet hos vissa fågelarter som häckar i kolonier, exempelvis havssula, kentsk tärna, storlabb, fisktärna och skrattmås. Fågelkolonier i bland annat Norge, Island, Danmark, Nederländerna och Storbritannien har drabbats. SVA konstaterar att det finns en liknande bild i Sverige.

I Sverige är det främst havssulor på västkusten som har drabbats av hög dödlighet och sex fåglar som skickats in till SVA är positiva för fågelinfluensa. I Skåne och Blekinge har sjukdomen konstaterats hos bland annat kentska tärnor där smittspridningen verkar ha skett i kolonier där många fåglar häckar tätt tillsammans.

Under tidigare fågelinfluensasäsonger, före 2021, avstannade smittspridningen av fågelinfluensa som regel under sommaren för att sedan helt klinga av. Nya epidemier uppkom då bara efter en eventuell nyintroduktion av fågelinfluensa i samband med de vilda fåglarnas höstflytt. Att fågelinfluensa nu förekommer hos vilda fåglar under sommaren i Sverige kan vara ett tecken på att viruset kommer att ”översomra”, likt sommaren 2021, och i så fall finns risk för ökad smittspridning under hösten och vintern.

Källa: SVA