Många vilda fåglar dör i fågelinfluensa trots sommarvärme

Många vilda fåglar dör i fågelinfluensa trots sommarvärme

Under juli har SVA fått in många rapporter om sjuka och döda vilda fåglar. I flera fall har fågelinfluensa konstaterats, en sjukdom som i normala fall inte sprids under sommaren. Områden längs västkusten och på Gotland är särskilt drabbade.

Antalet rapporter från allmänheten om fynd av sjuka eller döda vilda fåglar började öka under juni i år, och har sedan fortsatt öka kraftigt under juli månad. SVA konstaterar nu fortsatt smittspridning av fågelinfluensa hos vilda fåglar. I Sverige har den omfattande dödligheten främst drabbat sillgrissla, havssula, tordmule och gäss, särskilt längs västkusten och på Gotland.

Utbrott av fågelinfluensa sker normalt under vinterhalvåret, för att sedan klinga av helt till sommaren, eftersom värme och sol innebär sämre förutsättningar för överlevnad och spridning av viruset. Men nu finns tecken på att viruset ”översomrar”, likt sommaren 2021. Eftersom utbrottet nu också omfattar landlevande fåglar, som gäss, ökar risken för smitta till tama fåglar. Därför är det viktigt att undvika kontakt mellan tama och vilda fåglar. Översomringen innebär också risk för ökad smittspridning under hösten och vintern. Motsvarande scenario med ökat antal rapporter om smittade vilda fåglar ses för närvarande också i andra delar av Europa.

– Europa har aldrig tidigare upplevt så stora och omfattande utbrott av fågelinfluensa som under de två senaste säsongerna. Vad vi nu ser är ett helt nytt scenario. Mycket talar för att även kommande säsong blir problematisk, med ökad risk för utbrott också hos tamfåglar, säger Karl Ståhl, statsepizootolog vid SVA.

Risken att den nu aktuella typen av fågelinfluensa smittar människor har redan tidigare bedömts vara mycket låg av både Folkhälsomyndigheten och det europeiska smittskyddscentret ECDC. Förutsättningar för virusöverlevnad i miljön och risken för vidare smittspridning begränsas dessutom av sommarvärme och sol. Däremot kan sjuka och döda fåglar (eller andra vilda djur) betraktas som en sanitär olägenhet, i synnerhet vid stora antal och i områden där många människor vistas, till exempel längs stränder. En generell rekommendation till allmänheten är att undvika att röra vid eller hantera döda eller sjuka fåglar.

SVA tar tacksamt emot alla rapporter från allmänheten, eftersom de bidrar till övervakningen av fågelinfluensa och bedömning av smittläget. Undersökning avseende fågelinfluensa görs på de fåglar som SVA bedömer är relevanta, förutsatt att det finns möjlighet att skicka in fågeln till SVA. I dagsläget är det bara en mindre andel fåglar som begärs in för undersökning men rapporterna är värdefulla i sig. Använd detta formulär för att rapportera: https://rapporteravilt.sva.se/