Hästar i lösdrift behöver betydligt större utrymme än boxen ger

Hästar i lösdrift behöver betydligt större utrymme än boxen ger
Det blir allt vanligare att hålla hästar tillsammans i lösdrift med automatisk utfodring. Det gynnar både hästar och skötare, men det är viktigt att hålla gruppen stabil och veta hur snabbt varje häst äter. Dessutom bör ligghallen vara så stor att den ger hästarna betydligt större utrymme än de har i boxar. Det visar Linda Kjellberg i en avhandling från SLU.

Hur fungerar det egentligen att hålla hästar i aktiv grupphästhållning? Hur interagerar hästarna med varandra, hur fungerar utfodringen och blir det fler skador än vid individuell uppstallning? Kring dessa frågor har Linda Kjellbergs doktorsarbete kretsat. Hon försvarar sin avhandling vid SLU den 8 december.

 

Inom så kallad aktiv grupphästhållning med datorstyrd utfodring av bland annat grovfoder, ges hästarna möjlighet till såväl rörelse som social interaktion, regelbunden utfodring över dygnet och vila i ligghallar.

– Socialt beteende och fri rörlighet är behov som är mycket viktiga för hästen eftersom den är utvecklad för att leva i en flock på stäppen. Grupphästhållningen ökar därmed hästarnas välfärd, säger Linda Kjellberg.

Trots detta hålls de flesta hästar i Sverige och i övriga världen fortfarande på stall med individuella boxar. Många hästägare är oroliga för att hästarna ska skadas i grupphållning och att de får för litet vila.

Linda Kjellbergs studier visar att hästar som får möjlighet att röra sig över hela dygnet visade lägre frekvens av hältor (18 procent) än hästar på box (26 procent). I studierna var det enbart hästar som hölls i box som drabbades av kolik.

För att aktiv grupphästhållning ska fungera behövs en inlärningsperiod för varje häst, särskilt när det gäller de automatiska utfodringsstationerna. Varje häst får sin individuella mängd av grovfoder utifrån storlek och arbetsfrekvens. På varje häst finns ett chip eller halsband som ger individuell utdelning av grovfoder eller kraftfoder när de släpps in i utfodringsstationerna. För att vänja hästarna att gå in i stationerna krävdes i snitt cirka en veckas inlärning.

– Det är också viktigt att ta reda på hur snabbt varje häst äter, eftersom givans storlek bestäms av hur många minuter hästen får äta, säger Linda Kjellberg.

Då även sömn är en viktig faktor för hästvälfärd och prestation filmades hästarnas beteende i ligghallar med olika storlekar. Studierna fokuserade på hur ofta hästarna besökte ligghallarna med halm som underlag och även hur länge de vilade där.

I djurskyddslagen står att varje stor häst ska ha minst 8 kvadratmeter yta i en ligghall, men Linda Kjellbergs studier visar att det utrymmet är för snålt tilltaget om alla hästar i gruppen ska få tillräcklig vila.

När hästarna i studien fick upp mot 18 kvadratmeters yta per individ i hallarna ökade den totala liggtiden från 69 till 130 minuter. En ytterligare ökning till 28 kvadratmeter tycktes inte öka liggtiden.

– Rekommendationen till hästägare är att hålla gruppen så stabil som möjligt, mäta varje hästs ättid flera gånger för att anpassa utfodringen och ge hästarna utrymme i ligghallen som är betydligt större än i en enda box, säger Linda Kjellberg.

 

Länk till avhandlingen här

Källa: SLU Foto SLU