Newcastlesjuka hos värphöns i Blekinge län

Newcastlesjuka hos värphöns i Blekinge län

Fågelsjukdomen newcastlesjuka har konstaterats på en gård med cirka 5 000 värphöns i Ronnebytrakten, Blekinge län. Det visar provresultat från SVA. Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning. Det framgår av ett pressmeddelande.

Besättningen har haft nedsatt äggproduktion och även så kallade skinnägg, det vill säga ägg utan skal. Den aktuella varianten av newcastlesjuka cirkulerar bland vilda duvor framförallt i södra och mellersta Sverige, men förekommer även brett hos vilda fåglar.

– Virus som orsakar newcastlesjuka cirkulerar precis som fågelinfluensavirus regelbundet hos vilda fåglar. Därför är det viktigt att man som djurägare är noga med hygienrutiner och skyddar sina tamfåglar från kontakt med vilda fåglar. Det gäller kommersiella företag såväl som hobbyhönsägare, säger Malin Grant, epidemiolog på SVA.

På den smittade gården är det tillträdesförbud och där råder särskilda restriktioner, som innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna eller komma in till gården. Djuren kommer att avlivas och gården kommer att saneras. Jordbruksverket har inlett en smittskyddsutredning för att undersöka varifrån smittan kan ha kommit och om det finns risk för att smittan kan ha spridits vidare.

Jordbruksverket har beslutat att införa en skyddszon med tre kilometers radie kring gården och en övervakningszon med 10 kilometers radie. I skydds- och övervakningszonen gäller bland annat följande restriktioner:

  • Fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus.
  • Det är förbjudet för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar.
  • Det är förbjudet att transportera levande fåglar (även burfåglar), kläckägg och fågelprodukter.
  • Det är förbjudet att ordna utställningar och andra sammankomster med levande fåglar.
  • Det är förbjudet attt transportera fjäderfän och fåglar och produkter, som exempelvis ägg och gödsel. Vissa fjäderfätransporter kan utföras efter tillstånd från Jordbruksverket.

Källa: SVA