Trygg behandling med atropin i hästögat

Trygg behandling med atropin i hästögat

En droppe atropin i ögat var sjätte timme på häst verkar för med sig låg risk för kolik. Det visar två studier som genomförts vid SLU.

Ögondroppar med atropin är viktigt vid behandlingen av hästar med vissa ögonsjukdomar. Men atropin hämmar tarmmotoriken och eftersom lite av ögondropparna absorberas till blodcirkulationen kan intensiv behandling leda till koliksymptom hos hästen. Tidigare har forskare från bland annat SLU visat hur mycket atropin som tas upp till blodet.

I den här studien undersöktes hur mycket atropin som behövs i blodet för att hämma tarmmotoriken. Resultaten från de båda studierna användes sedan för att simulera hur tarmen påverkades av olika doser ögondroppar med atropin. Även om andra faktorer som till exempel smärta och boxvila i samband med sjukdom och behandling kan öka kolikrisken är en droppe atropin i ögat var sjätte timme av allt att döma förknippat med låg risk för kolik.

Studien finansierades av Petra Lundbergs stiftelse och Svelands stiftelse för djurens hälsa och livskvalitet.

Länk till publikationen här

Källa: SLU