SLU:s forskare först i världen med mobilapp för hältbedömning av hästar

SLU:s forskare först i världen med mobilapp för hältbedömning av hästar

En mobiltelefonapp kan användas för objektiv hältbedömning av hästar. Det visar revolutionerande resultat av en studie gjord vid SLU.

Verktyg för objektiv hältbedömning är mycket viktiga för korrekt värdering av hälta hos hästar under hältutredning och vid utvärdering av bedövning eller behandling. Det finns i dag olika tekniker för att mäta hälta, till exempel höghastighetskameror som filmar markörer som placerats på hästen och tröghetssensorer som fästs på hästen och som registrerar hästens rörelse. Användbarheten för de etablerade systemen är dock begränsad eftersom de medför höga investeringskostnader och är svåra att använda i fält.

I en studie har forskare vid SLU och KTH tillsammans med företaget Sleip AI undersökt om man kan använda en vanlig mobilkamera och den form av bildanalys som kallas datorseende för att identifiera hästens olika kroppssegment och sedan registrera segmentens rörelser. Mätningar utförda med en mobiltelefonapp jämfördes med rörelseanalyser från de höghastighetskameror som används vid UDS på SLU när 23 hästar travade på rakt spår. Resultatet visade på en mycket hög mätnoggrannhet med mobiltelefonen.

Detta är revolutionerande resultat som gör objektiv hältbedömning tillgängligt för många människor. Metoden kan i hög grad förbättra framtida övervakning av rörelserelaterad hälsa hos hästar, i träning eller under rehabilitering, och genom tidigt upptäckt förebygga att många hästar får kroniska skador.

Studien har finansierats av Cronstedts Stiftelse, Formas samt Carenet SLU. Länk till publikationen här

Källa: SLU