Renée Båge föreläser om reproduktion vid SLU

Den 17 mars 2023 håller veterinären Renée Båge en populärvetenskaplig föreläsning vid SLU, som en del av sin installation till professor. Föreläsningen har titeln ”Reproduktion – så mycket mer än ägg och spermier!”

Två av de elva nya professorer som installeras vid SLU i år, är veterinärer. En av dem är Renée Båge, som utnämndes till professor i husdjursreproduktion den 1 juni 2022.

Renée Båges forskning handlar om fruktsamhet och besättningshälsa hos både stora och små idisslare, i Sverige och i låginkomstländer – för en hållbar livsmedelsproduktion. Fruktsamheten har stor ekonomisk betydelse, men ofta också stor förbättringspotential. Detta har lett till många tvärvetenskapliga samarbeten, ofta i samverkan med branschen, för att utröna hur skötselrutiner, utfodring, klimat och avel påverkar fruktsamhet och juverhälsa. Parallellt med den praktiskt tillämpade forskningen kartlägger Renée Båge reproduktionen på cell- och gennivå, och hon kopplar gärna ihop de två perspektiven.

Föreläsningen kan följas i realtid på webben och det går att skicka in frågor under pågående föreläsning via nyaprofessorer@slu.se. Sändningen finns på www.slu.se/. Ingen inloggning eller föranmälan behövs. Renée Båges föreläsning startar klockan 09:10.

Källa: SLU Foto: Jenny Svennås Gillner