Salmonella: Fodertransporterna är inte boven

Salmonella: Fodertransporterna är inte boven

Risken för att fodertransporterna ska sprida salmonellasmitta mellan gårdar är minimal. Det framgår av SVA:s rapport, där det dock finns rekommendationer till förbättringar.

Foderföretagens rutiner för vad som får transporteras i bilarna samt rengöringskrav gör att risken att introducera salmonellasmitta är minimal, enligt rapporten. Samtidigt påpekar SVA att enstaka gårdar skulle kunna förbättra hygienen där foderföretagens bilar kör och lämnar foder. Rapporten mynnar därför ut i sex rekommendationer till foderbranschen.

För att ta reda på hur väl transporterna uppfyller hygienkraven, besöktes majoriteten av de svenska foderanläggningarna under hösten 2022. Chaufförer intervjuades och prover togs från kulbilsekipagen som transporterar ut fodret till gårdarna för salmonella.

–Med 379 salmonellaprover från 93 lastbilsekipage och samtal med 85 chaufförer från Umeå i norr till Skåne i söder har vi fått en god bild och kan med stor säkerhet säga att foderbilarna inte sprider salmonellasmitta mellan gårdar, säger Magnus Thelander, agronom och foderexpert på SVA som skrivit rapporten tillsamman med Linda Engblom.

Salmonella påvisades på två av de 93 provtagna foderbilsekipagen. De två positiva proven var samlingsprov från utlopp på utblås med tillhörande skydd. Det var samma typ av salmonella som tidigare påvisats i miljön där bilarna varit och visar på att smitta i miljön kan kontaminera utrustning som hanteras där.

I samtalen med chaufförerna framkom att det finns ett fåtal gårdar med hygieniska brister såsom smutsiga körvägar och mycket produktspill runt fodersilor. Kan hygienen på dessa gårdar höjas minskas risken att de slangar som används för att fylla foder från lastbilen till fodersilo på gårdarna förorenas och att smuts dras runt mellan gårdarna. Mejeriet kan ställa krav på bra hygien för att komma och hämta mjölken, men foderbilen måste köra dit ändå för att djuren ska få foder.

Här är SVA:s sex rekommendationer för att minska smittoriskerna ytterligare:

  • Ställ högre krav på rena körvägar. En ren lastbil är en smittfri bil.
  • Minimera slangdragning. Många slangar ger högre risk än få.
  • Slangar och lock/skydd för utblåsrör ska rengöras noga. Speciellt om de blivit förorenade av gödsel eller varit i en miljö där salmonellasmitta finns.
  • Ställ krav på gårdarna att underhålla fodersilor och ha bra hygien kring dem.
  • Inga kalvhyddor och andra djur nära fodersilor eller foderbilens transportväg.
  • Följ upp av avvikelser och återrapportering från chaufförerna. Lyssna på dem som varit på plats.

– Det kanske kan låta överdrivet med sex rekommendationer när läget i huvudsak är mycket gott och skulle jag välja de tre viktigaste är det att lyssna på chaufförerna, ha koll på utblåsen och deras skydd och jobba för att lastbilsekipagen ska komma nära så att slangdragning minimeras. Körvägarna brukar hållas rena eftersom mjölkbilarna har det som krav. Ingen mjölkbil – inga pengar, säger Magnus Thelander.

Källa: SVA. Bilden föreställer Magnus Thelander från SVA som tar prov från slanganslutning på foderbil. Foto: Linda Engblom/SVA.

Läs hela rapporten här