Äggbristen kan dra ut på tiden

Äggbristen kan dra ut på tiden

Sverige, som normalt är självförsörjande på ägg, lider av äggbrist. Ett skäl är att salmonellasanering fortfarande pågår hos den största producenten. Det skriver Dagens Industri.

Enligt Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket, har provtagningarna på CA Cedergrens nu glesats ut, och inte visat några spår av salmonella på länge. Jordbruksverket har därför inga restriktioner kvar på äggen.

Men det är ändå oklart när produktionen kan vara i full gång igen. Livsmedelsverkets förbud att sälja ägg från CA Cedergrens packeri till konsumenter efter ett salmonellautbrott, lades i april och gäller fortfarande. Saneringen pågår fortfarande på företaget, som inte vill berätta hur det går. CA Cedergrens är i Fliseryd är Sveriges största äggproducent.

Tidsplanen är beroende på sanering, tvätt och att antalet djur kan återställas. Före utbrottet fanns cirka 1,2 miljoner höns hos CA Cedergren. Förutom salmonellautbrottet påverkas företaget negativt av en brand i anläggningen förra året.

Källa: DI