Skrattmåsar dog av fågelinfluensa

Skrattmåsar dog av fågelinfluensa

De döda skrattmåsar som påträffades i Järfälla i mitten av maj har konstaterats smittade med fågelinfluensa, skriver SVA i ett pressmeddelande.

Under april och maj har flera rapporter inkommit till SVA om sjuka och döda skrattmåsar i Stockholmsområdet, främst från Råstasjön och Lötsjön. Nu har även skrattmåsar i Järfälla drabbats. De fåglar som bekräftats tidigare var positiva för influensa av typen högpatogen H5N1. Arbetet pågår med att fastställa om influensan i Järfälla är av samma typ som i Råstasjön.

– Att smittan nu finns i närliggande område från tidigare fall är inte förvånande och det finns viss risk för fortsatt spridning till ytterligare omkringliggande områden och även att fler arter drabbas. Hundägare bör ha uppsikt över hunden så den inte äter eller tuggar på sjuka eller döda fåglar, säger Karin Olofsson-Sannö, viltveterinär och patolog på SVA.

Att så många skrattmåsar plötsligt dör beror på att de häckar i kolonier där de är mycket nära varandra.

  • Risken för smitta till människa är låg.
  • Döda och sjuka djur ska alltid hanteras med handskar, tvätta händerna efteråt.
  • Hundar (och katter) bör inte tugga på eller äta döda fåglar.
  • Hobbyhöns bör skyddas från kontakt med vilda fåglar. Foder och vatten bör vara oåtkomligt för vilda fåglar.

En uppdaterad lägesbild med karta över undersökta djur finns här.

Källa: SVA