Första utbrottet av fågelinfluensa i tambesättning sommartid

Första utbrottet av fågelinfluensa i tambesättning sommartid

Fågelinfluensa har konstaterats på en värphönsanläggning på Gotland, visar provresultat från SVA. Jordbruksverket har beslutat om att spärra gården. Det är första gången ett utbrott av fägelinfluensa på tamfjäderfä konstateras sommartid, enligt ett pressmeddelande från SVA.

– Fågelinfluensa har drabbat vilda fåglar i olika delar av landet och nu har smitta konstaterats på en tamfågelanläggning. Detta är första gången vi har fågelinfluensa på en kommersiell fjäderfäanläggning under sommartid. Det visar att det alltid är viktigt att man som djurägare, oavsett storlek på anläggning, gör vad man kan för att minimera kontakt med vilda fåglar, säger Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Den senaste tiden har SVA fått in rapporter från flera delar av landet om ökad dödlighet bland vilda fåglar och stora utbrott av fågelinfluensa bland kolonier av skrattmåsar har bekräftats i Stockholms- och Kalmar län. Den senaste veckan har det även kommit rapporter om ökad dödlighet bland vilda fåglar på Gotland och analyser av prover från dessa pågår.

– De senaste åren har vi sett en ny bild med fågelinfluensa som cirkulerar bland vilda fåglar även under sommaren, med omfattande utbrott och hög dödlighet bland kolonihäckande vilda fåglar. Utbrott på tamfjäderfä har tidigare dock endast setts under vinterhalvåret. Även om fågelinfluensavirus överlever sämre i sol och värme vilket minskar risken för smittspridning, så kan smitta spridas från vilda fåglar till tamfjäderfä även sommartid vilket det aktuella utbrottet visar, säger Maria Nöremark, biträdande statsepizootolog på SVA.

För att inte få in fågelinfluensa i sin besättning är det viktigt att ha goda smittskyddsrutiner och att i möjligaste mån förhindra direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar. Viktigt att tänka på är att viruset kan finnas i spillning från vilda fåglar.

Rekommendationerna gäller inte bara på Gotland utan även andra områden i landet med konstaterad hög dödlighet eller konstaterad fågelinfluensa bland vilda fåglar.

Djurägare ska vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd. De som förutom höns även håller ankor eller gäss ska vara extra noggranna att hålla ankor och gäss avskilda från hönsen och hantera dessa fåglar separat.

För att kunna följa förekomsten och bedöma risken för fågelinfluensa i olika delar av landet uppmanas allmänheten att rapportera fynd av sjuka eller döda fåglar på rapporteravilt.sva.se.

Källa: SVA Bilden är en genrebild