Många svenska getter har exponerats för anaplasmabakterier

Många svenska getter har exponerats för anaplasmabakterier

Det är vanligt att svenska getter har exponerats för anaplasmabakterier. Det visar forskning från SLU och SVA. Anaplasmos är en fästigburen sjukdom som hos getter kan yttra sig i form av feber, försämrad aptit, sänkt mjölkproduktion, nedsatt tillväxt och abort.

Forskare vid SLU och SVA har undersökt förekomsten av antikroppar mot anaplasmabakterier i blodprover från getter. Proverna samlades in från olika delar av Sverige under åren 2018–2020. Forskarna undersökte också hur många av getterna som var aktivt infekterade vid tidpunkten för provtagning genom att leta efter arvsmassa från bakterietyperna Anaplasma (A.) phagocytophilum, A. ovis och A. capra i de blodprover som samlades in år 2020.

En tredjedel av de provtagna getterna hade antikroppar mot anaplasmabakterier, vilket tyder på att de hade genomgått en infektion någon gång under sitt liv. Förekomsten av antikroppar varierade mellan olika delar av landet och olika år. Vanligast förekommande var de i södra Sverige. En get testade positivt för förekomst av arvsmassa från A. phagocytophilum, i övrigt hittades inga pågående infektioner.

Resultaten visar att exponering för anaplasmabakterier är vanligt bland svenska getter. Mer forskning behövs för att ta reda på hur detta påverkar djurhälsan och gethållningen i Sverige.

Studien finansierades av Michael Forsgrens stiftelse.

Länk till publikationen här

Källa: SLU