Är halta unghästar halta, eller inte?

Är halta unghästar halta, eller inte?

Forskaren Marie Rhodin och hennes team på SLU undersökt om ett oregelbundet rörelsemönster alltid orsakas av smärta, eller om det ibland i stället kan vara en naturlig dominans i hästens ena sida.

Marie Rhodin är en av Sveriges främsta forskare inom ortopedi och klinisk biomekanik på häst. Eftersom hältor är den vanligast diagnosen bland hästar stödjer Agria flera av projekten i samarbete med Stiftelsen Hästforskning. Det aktuella projektet har rubrikenHälta eller lateralitet – när är en rörelseasymmetri betydelsefull?”

– En tidigare studie visade överraskande att 73 procent av ridhästar i träning, som bedömdes som friska av sina ägare hade ett oregelbundet rörelsemönster, så kallade rörelseasymmetrier. Vi kunde mäta dem med hjälp av sensorteknik. Många av hästarna skulle vi troligen bedömt som halta vid en veterinärundersökning, säger Marie Rhodin, som själv är veterinär.

Resultatet väckte frågan om ett oregelbundet rörelsemönster alltid är orsakat av smärta eller om det kan vara en naturlig dominans i hästens ena sida, så kallad lateralitet eller sidighet, som gör att den rör sig oregelbundet.

– Om det är smärta som orsakar det oregelbundna rörelsemönstret hos alla de hästar som upplevs som friska och är i träning så står vi inför ett enormt djurvälfärdsproblem. Å andra sidan står vi inför andra problem om vi behandlar hästar med naturliga rörelseasymmetrier som egentligen är friska, säger Marie Rhodin, som snart startade nästa studie.

Drygt hundra unghästar rekryterades och med hjälp av sensorteknik visade det sig att runt 60-70 procent av de unga otränade hästarna rörde sig oregelbundet vid studiens start. För att titta närmare följde Marie och hennes team de unga hästarna under två år och utvärderade hur deras rörelsemönster utvecklades för att se om de visade tidiga symtom på ortopedisk sjukdom.

Unghästarna undersöktes var tredje månad med en rörelseanalys samt klinisk veterinärundersökning. Ryttarna fick även svara på frågor om hur de upplevde hästarnas sidighet i ridningen. Parallellt pågick en studie med 80 föl och 120 högpresterande ridhästar för att undersöka deras rörelsemönster och koppling till lateralitet. Stora mängder data samlades in.

–Resultaten visar att rörelseasymmetrier är vanligt redan hos föl medan hästarnas sidighet inte verkar vara orsaken till rörelseasymmetrierna då det inte fanns ett starkt samband mellan rörelseanalysernas och svaren från ryttarna. Det utfördes även ett test på 32 unghästar som visade om de föredrog att systematiskt sätta fram vänster eller höger framben när de skulle äta ur en hink. Endast 7 hästar (22 procent) satte systematiskt fram det ena frambenet men denna sidighet förklarar heller inte den höga andelen av hästar som rör sig asymmetriskt, säger Marie Rhodin.

Av de högpresterande ridhästarna rörde sig cirka 70 procent asymmetriskt, vilket visar att de kan prestera på hög nivå i hoppning, dressyr och fälttävlan trots ett oregelbundet rörelsemönster.

– Vi har inte kunnat påvisa att det är sidigheten, det vill säga en tydlig stark eller svag sida, hos hästar som orsakar de rörelseasymmetrier som finns hos många hästar i träning och som kan mätas objektivt vid en hältutredning. Därför behövs ytterligare studier för att förstå när en rörelseasymmetri är orsakad av smärta för att förhindra att halta hästar tränas. Det är också viktigt att man vid hältutredningar använder diagnostiska bedövningar för att säkerställa att en häst med rörelseasymmetrier har ont, avrundar Marie Rhodin.

Källa Agria Bilden föreställer Marie Rhodin foto Viktor Wrange

Länkar till publicerade artiklar här och här