Nu finns bevis för att kräftor känner smärta

Nu finns bevis för att kräftor känner smärta

Det finns bevis att tiofotade kräftdjur och flera grupper av insekter kan känna smärta och därmed uppleva fysiskt lidande. Det är slutsatsen från SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd, skriver Svd.

Det vetenskapliga rådet vid SLU har utarbetat ett yttrande om leddjurs förmåga att känna smärta och lidande. Det är Jordbruksverket som har begärt in yttrandet från rådet. Syftet är att det ska ligga till grund för om leddjur som hålls av människor ska omfattas av den svenska djurskyddslagstiftningen.

Slutsatsen från SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd är att det finns betydande bevis att både tiofotade kräftdjur och flera grupper av insekter har förmåga att uppleva smärta och därmed fysiskt lidande, skriver Dagens Nyheter.

Rådets rekommendation är att leddjur ska betraktas som kännande varelser. I gruppen tiofotade kräftdjur ingår bland annat hummer, kräfta, äkta räka och languster. Andra leddjur är insekter och spindlar. I översikten ingår arter som hålls av människor som husdjur eller för exempelvis forskning eller som föds upp som foder till andra arter.

– Vi tittar nu på hur vi ska implementera den här forskningen i våra föreskrifter och rådgivning, säger Mattias Gårdlund, djurskyddshandläggare vid djurvälfärdsenheten på Jordbruksverket till Svenska Dagbladet.

I höst kommer Jordbruksverket med en revidering av föreskrifter för slakt och avlivning av olika arter, bland andra kräftdjur och fiskar. Efter det remissförfarande är det tänkt att nya föreskrifter ska börja gälla från 1 januari 2025.

Djurskyddslagen påverkar hur exempelvis kräftor får avlivas, men enbart odlade djur omfattas. Privatpersoner som fiskar kräftor omfattas inte.

Källa: Svenska Dagbladet