Skidlopp får undantag från svinpestrestriktioner

Skidlopp får undantag från svinpestrestriktioner

Jordbruksverket har beslutat att det årliga Engelbrektsloppet på skidor ska få genomföras i februari 2024. Loppet går inom den zon som smittats av afrikansk svinpest. Men en alternativ sträckning har tagits fram.

Tillsammans med SVA bedömer Jordbruksverket att arrangemanget kan genomföras på ett smittsäkert sätt – förutsatt att arrangörerna uppfyller ett antal villkor, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Beslutet är ett svar på att föreningen Engelbrektsloppet har ansökt om undantag från restriktionerna i den smittade zonen för att kunna genomföra loppet i februari 2024. Jordbruksverket och SVA har fört en nära dialog med arrangörerna. Myndigheterna har även besökt Norberg för att tillsammans med arrangörerna se över sträckningen för loppet på plats.

– Vi förstår hur viktigt loppet är för dem och för lokalsamhället. Arrangörerna tagit fram en alternativ sträckning för att loppet ska kunna genomföras utan att smittskyddet riskeras, säger Madeleine Haal Gertzell, gruppchef i Jordbruksverkets krisorganisation.

Yterligare villkor för att loppet ska kunna genomföras handlar bland annat om stängsling av vissa partier, begränsningar av var publik får befinna sig samt att utrustning ska rengöras efter tävlingen.

Beslutet om undantag för Engelbrektsloppet bygger på att Jordbruksverket och SVA har bedömt att smittrisken är låg förutsatt att villkoren följs.

– Vi har hittills bara påvisat afrikansk svinpest i en begränsad del av det område runt Fagersta som nu stängslas in. Sökandet efter vildsvinskadaver kommer dock fortsätta i hela den smittade zonen för att säkerställa att smitta inte finns i andra delar. Skulle vi framöver påträffa smittade vildsvin utanför kärnområdet kan det innebära att beslut om undantag måste ändras, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Jordbruksverket har också beslutat att föreningen får ställa i ordning, underhålla och använda sitt konstsnöspår Norbergs kommun som hålls öppen från 1 december 2023. Konstsnöspåret utgör en del av Engelbrektsloppet.

– De restriktioner Jordbruksverket beslutade om den 7 september gäller fortsatt i den smittade zonen. De måste följas, det är viktigt för att minimera risken för spridning av afrikansk svinpest. Samtidigt får vi inte begränsa tillvaron mer än nödvändigt för alla som bor och verkar i området, säger Madeleine Haal Gertzell.

Källa: Jordbruksverket

Bilden visar Jordbruksverkets Heléne Duvgren (till höger) och SVA:s Beth Young när de på plats i Norberg fick information om Engelbrektsloppets planerade spårdragning av Krister Johansson. Foto: Jordbruksverket