Probiotika till galopphästar ger effekt på tarmfloran

Probiotika till galopphästar ger effekt på tarmfloran

En studie visar att galopphästar kan ha obalanserad tarmflora, och att det kan påverka deras hälsa. Samma studie visar att tillskott av probiotika ger effekt, skriver SLU.

Tarmflorans bakterier kommunicerar med immunsystemet och hjärnan, och är viktiga för mag-tarmhälsan och tarmväggens funktion. Prebiotika är växtfiberbaserade produkter som ska gynna tillväxt av goda bakterier i tarmen. Trots att det finns produkter för att stödja hästens tarmflora att köpa på marknaden har effekten av dem sällan undersökts vetenskapligt.

I den här studien inkluderades resultat från 22 galopphästar i aktiv träning som slumpmässigt antingen fick tillskottet eller utgjorde kontroller. Efter 12 veckor utvärderades tarmflorans sammansättning av bakterier enligt specifika kriterier som sattes upp i studiens början.

Tarmflorasammansättningen hos de hästar som fått tillskottet uppvisade en signifikant förändring mot att mer likna den som rapporterats för friska betande hästar än den hos hästar med tjocktarmsinflammation. Exempelvis sågs en ökning av bakteriestammen Firmicutes och en minskning av stammen Bacteroidetes.

Studien visar effekt av tillskottet och indikerar att tävlande galopphästar kan ha en obalanserad tarmflora, vilket skulle kunna påverka deras hälsa. Framtida studier kan med dessa resultat som grund exempelvis undersöka sambandet mellan tarmfloran och galopphästars prestation och hälsa.

Studien finansierades av Paddocks Farm Partnership Ltd, som inte hade någon roll i studiedesign, datainsamling, analys eller presentation av resultaten.

Länk till studien här

Källa: SLU