SVA: Nu ökar smittrisken för fågelinfluensa

SVA: Nu ökar smittrisken för fågelinfluensa

Nu ökar sannolikheten för att smittläget vad gäller fågelinfluensa försämras. Det skriver SVA i en uppdaterad lägesbild riktad mot dem som påverkas av att vilda fåglar i närområdet bär på fågelinfluensa. Sedan 1 oktober har tre fynd från olika län konstaterats i närtid.

Antalet vattenlevande flyttfåglar som gäss, svanar och änder förväntas öka i södra Sveriges slättbygder och därför kan risken för smittspridning bland vilda fåglar öka den närmaste tiden. Danmark har rapporterat två utbrott hos fjäderfä under de senaste två veckorna. Sedan 1 oktober har SVA konstaterat fågelinfluensa hos fem vilda fåglar i Sverige. Två av fallen har lämnats in tidigare under året men tre av fåglarna är nyare och har hittats i Stockholms, Östergötlands och Kalmar län.

– Vi har flyttfåglarnas höstflytt som fortfarande pågår och med sjunkande lufttemperaturer ökar sannolikheten för att smittläget försämras. Även vid en jämförelse med de senaste månaderna är vår bedömning en förhöjd sannolikhet för att tamfåglar smittas. Jag vill uppmana alla som arbetar med fjäderfä och har hobbyhöns att gå igenom biosäkerhetsrutinerna inför vintern, säger Malin Grant, epidemiolog på SVA.

Smittspridning kan ske genom direktkontakt med vilda fåglar, genom att de vilda fåglarna tar sig in i byggnader eller i rasthagar. Det kan också ske indirekt, till exempel genom kontakt med förorenat foder, vatten, strö, utrustning, skadedjur eller kläder och skor. Det är lätt att få smitta på sig själv eller utrustning om man kommer i kontakt med förorenad miljö såsom mark eller stående vatten. Man behöver vara särskilt noggrann när man tar in utrustning, strö eller annat som kan ha blivit förorenade under transport eller förvaring utomhus.

Källa: SVA