Kolhydratpellets gör det enklare att diagnosticera EMS

Kolhydratpellets gör det enklare att diagnosticera EMS

De flesta hästar äter gärna kolhydratpellets, en produkt som förenklar diagnostiken vid misstänkt EMS. Det framgår av en studie vid SLU.

Ekvint metabolt syndrom (EMS) är den vanligaste orsaken till att hästar drabbas av fång. Under de senaste åren har flera olika metoder för att diagnosticera EMS tagits fram. Gemensamt för dessa metoder är att socker i någon form ges i munnen följt av att veterinär tar blodprover för att mäta nivåerna av blodsocker och insulin. Då olika tester används i olika delar av världen är det svårt att jämföra resultat mellan studier.

Denna studie undersökte om en kommersiellt tillverkad kolhydratpellets, som hästen äter frivilligt, kan användas som en alternativ sockerkälla vid diagnos av EMS. Hästar och ponnyer i Australien, Tyskland, Sverige, Storbritannien och USA deltog i studien.

Resultaten visar att denna alternativa metod fungerar väl och majoriteten av de inkluderade individerna (cirka 85 procent) åt upp hela den tilldelade mängden kolhydratpellets medan en mindre grupp, bland annat bestående av varmblodiga hästar, inte gillade pelletsen.

Fördelar med den undersökta metoden är att produkten kan säljas kommersiellt i både Europa och Nordamerika, vilket gör det möjligt för forskare och veterinärer i stora delar av världen att använda samma metod för att diagnosticera EMS.

Studien finansierades av Boeringer Ingelheim.

Länk till publikationen här

Källa: SLU