Säkrare doser av penicillin till häst

Säkrare doser av penicillin till häst

Nu finns rekommendationer för optimala doser och doseringsintervall av penicillin till häst. Det minskar risken för resistens, visar en internationell studie.

För att motverkar det växande problemet med antibiotikaresistens rekommenderas ofta smalspektrum-antibiotikumet penicillin som förstahandsval vid behandling. I ett internationellt samarbetsprojekt har forskare från Sverige, Frankrike, Storbritannien, USA och Japan samlat och analyserat data för att hitta lämpliga doseringar av penicillin till häst.

I studien inkluderades flera olika penicillin-beredningar och olika behandlingsregimer som används runt om i världen. Data från 1022 blodprover samlade från 40 olika hästar sammanställdes för att ta fram optimala doseringar. Forskarna använde flera olika matematiska och statistiska modeller för att simulera fram bästa dos och effekt för hela populationer av hästar.

Studien visade att olika doseringar och doseringsintervall är optimala beroende på typen av bakterie som orsakat infektionen och om hästen får penicillinet direkt i blodet eller i muskeln. Med hjälp av författarnas doseringsrekommendationer ges god behandlingseffekt vilket ger en ökad välfärd för hästen och dessutom lägre risk för resistensutveckling.

Länk till publikationen här

Källa: SLU