Arkiv

Newcastlesjuka konstaterad hos värphöns i Skåne län

Provresultat från SVA visar att fågelsjukdomen newscastlesjuka har konstaterats på en gård med cirka 230 000 värphöns i Helsingborgstrakten, Skåne län. Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika…

Nationellt stöd har betydelse för jordbruket

I en rapport från Jordbruksverket redovisas det nationella stödets utveckling 2019–2023 med fokus på 2023. Under 2022 förstärktes det nationella stödet tillfälligt på några områden med anledning av ökade priser…

Små förändringar i spannmålsareal

I år odlas det preliminärt spannmål på 1 007 400 hektar. Det är ungefär lika mycket som under 2023. Jämfört med 2023 odlas det mer vårkorn, vårvete och havre medan…

Enklare att diagnosticera endometrit hos kor – med ny metod

Det är svårt och arbetskrävande att identifiera subklinisk livmoderinflammation, vilket förklarar varför sjukdomen ofta inte blir diagnostiserad. Därmed blir tillståndet heller inte behandlat, vilket påverkar kons fruktsamhet och framtida mjölkproduktion….

Ny kunskap för fodersäkerhet hos ren från SVA

Stödutfodring av renar blir allt viktigare när tillgången på naturbete minskar. Nu har SVA sammanställt kunskap om fodersäkerhet hos ren i en ny broschyr riktad till renägare. Utgångspunkten för renskötseln…

Jordbruksverket välkomnar ansvar från beredskapslagring av varor inom jordbruksområdet

Jordbruksverket  menar att genom att beredskapslagra varor inom jordbruket som behövs för att tillverka nödvändiga livsmedel kan Sverige upprätthålla livsmedelsförsörjningen under en begränsad tid av störningar. Något de skriver i…

SVA efterlyser prover från sjuka rådjur

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) vill i ett forskningsprojekt ta reda på om rådjur kan sprida parasiten kryptosporidier till människor via grönsaker. I ett första led undersöker SVA om rådjur med…

Högriskområdet för fågelinfluensa är upphävt

Att vi nu är inne i en varmare period, innebär att en större andel av fåglarnas vårflytt är avklarad och förekomst av fågelinfluensa hos vilda fåglar bedöms ha avtagit. Därför…

SVF kritiserar SVT efter TV-sända världscupen

Sveriges Veterinärförbund kritiserar SVT efter den TV-sända världscupen i hoppning och dressyr som gick innan helgen. ”Vi förväntar oss att SVT utgår från gällande uppförandekoder inom hästsporten och den svenska…

”Konkurrensen om forskningsmedel är stenhård”

Hallå där Patricia Hedenqvist, du är sedan den 1 december professor i försöksdjursmedicin vid SLU och du höll nyligen din installationsföreläsning: ”Stora insatser för små djur genom bättre narkos och…