Djursjukhusgruppen köper Kalmar Djursjukhus

Djursjukhusgruppen växer ytterligare genom att
förvärva Kalmar Djursjukhus.

WMålsättningen med förvärvet är att genom kunskapsutbyte mellan
gruppens olika enheter och ökad fokus på specialisering erbjuda ett bättre och bredare utbud av djursjukvård, skriver Djursjukhusgruppen i ett pressmeddelande.

Kalmar Djursjukhus startade sin verksamhet 1970 och har drivits i privat regi sedan 1994. Tillsammans med sina tre filialkliniker i Emmaboda, Färjestaden och Torsås tar Kalmar Djursjukhus
emot nära 20 000 patienter årligen.

– Det är glädjande att Kalmar Djursjukhus aktivt har valt att bli en del av Djursjukhusgruppen och ser fördelarna av att ta del av den utveckling som just nu pågår i branschen. Jag är övertygad om att
Kalmar Djursjukhus med sina tre filialkliniker kommer att komplettera våra befintliga enheter väl”, säger Peter Dahlberg, vd och koncernchef för Djursjukhusgruppen.

Kalmar Djursjukhus totalrenoverar just nu sina lokaler för att möta den ökade efterfrågan på specialiserad vård i regionen. Lokalerna beräknas vara färdiga under 2012 . Då ökar djursjukhusets kapacitet.

– För att kunna möta morgondagens krav på allt bättre och mer avancerad vård behövde vi en partner som vi kan växa tillsammans med. Vi har utvärderat olika alternativ och är övertygade om att
samgåendet med Djursjukhusgruppen ger oss möjlighet att utveckla vår verksamhet och skapa bättre förutsättningar för vår personal att utbilda och specialisera sig. Dessutom innebär samgåendet att vi
kan lägga mer tid på att vårda djur och utveckla vårt utbud av tjänster, säger Suzanne Sandquist, verksamhetschef och vd för Kalmar Djursjukhus.

Källa: Djursjukhusgruppen