Jens Mattsson ny generaldirektör för SVA

Jens Mattsson har utsetts till ny generaldirektör för Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

70432_575691796.jpg_130

Jens Mattsson är 48 år och lämnar nu ett arbete vid Karolinska Institutet, där han varit operativ chef och projektansvarig sedan år 2010.

Innan dess arbetade Mattsson under ett par decennier på just SVA, där han bland annat var avdelningschef och ingick i myndighetens ledningsgrupp. Han har även ett förflutet som avdelningschef och biträdande prefekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet, där han är docent i molekylär parasitologi och disputerad i mikrobiologi.

Mattsson har internationellt deltagit i flera större europeiska forskningsprojekt och han är medförfattare till ett 60-tal vetenskapliga arbeten.

– Det ska bli en förmån att tillsammans med alla skickliga medarbetare på SVA arbeta med den angelägna utmaningen att i en alltmer globaliserad värld främja djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö, säger Jens Mattsson. Vi får aldrig underskatta djurhälsans roll för vårt eget välbefinnande.

– Därför vill jag även i framtiden se ett SVA i absolut framkant när det gäller kampen mot såväl smittsamma djursjukdomar och sjukdomar vilka smittar mellan djur och människa, som det överhängande hotet till följd av resistensutvecklingen mot antibiotika.

Jens Mattsson tillträder sin tjänst som generaldirektör vid SVA den 20 augusti i år.