Leif Denneberg ny generaldirektör för Jordbruksverket

Veterinären Leif Denneberg blir ny generaldirektör för Jordbruksverket från 1 september, enligt ett regeringsbeslut.

Leif Denneberg, gd Jordbruksverket

Leif Denneberg, gd Jordbruksverket

Leif Denneberg är sedan 2010 överdirektör vid Jordbruksverket. Han har på regeringens uppdrag bland annat också verkat som Sveriges officiella chefsveterinär inom EU.

– I en tid med nya EU-reformer både inom jordbruks- och fiskeområdena känner jag glädje och stolthet i att få regeringens förtroende att leda denna spännande myndighet, Jordbruksverket, vidare, säger Leif Denneberg.

En utmaning som Leif Denneberg nu ställs inför är att stärka den gröna sektorn för ett uthålligt samhälle.

– En grundläggande filosofi hos mig är att människor i grunden vill göra rätt och att myndigheter har ett viktigt uppdrag i att göra livet enklare för människor och företag. Jag vill även i fortsättningen ha ett stort fokus på att främja ett uthålligt företagande på landsbygden genom att åstadkomma förenklingar och att människor verkligen upplever att det blir enklare, säger han.

Leif Denneberg pekar också på betydelsen för hela samhället av det som landsbygden särskilt bidrar med.

– Det som landsbygden levererar i form av livsmedel, klimat, energi, miljö, öppna landskap, rekreation, livskvalitet och så vidare är mycket viktigt för den moderna människan, såväl i staden som på landet. Det är en spännande utmaning för oss att verka för landsbygdens utveckling för hela samhällets bästa, säger han.

Leif Denneberg arbetade med praktiskt veterinärverksamhet från examen 1984 till 1992.

Källa: Jordbruksverket