Upprörda känslor om arbetstiden

Nästa fredag återinför Blå Stjärnan i Borås 40 timmars arbetsvecka för djursjukvårdare. Det är en stor motgång för personal som har haft sex timmars arbetsdag med bibehållen fulltidslön sedan 2004.

År 2004 infördes sextimmars arbetsdag för både sköterskor och veterinärer vid Blå Stjärnan i Borås. Tanken då var att öppettiderna skulle kunna förlängas till 7-22. Personalen fick behålla sin fulltidslön, men avstod ett lokalt avtal från ob-ersättningar för kvällar och helger, dock inte storhelger.

Systemet har varit mycket populärt och anses ha bidragit till att Blå Stjärnan har sluppit problem med att rekrytera legitimerade djursjukvårdare – något man lider av på andra håll inom djursjukvården.

Men nu ändras systemet. I våras sades avtalet upp och 40-timmars arbetsvecka återinförs för djursjukvårdarna från och med den 14 september. Enligt den administrative chefen Pereric Hedelin har systemet blivit för dyrt.

– Vi måste ta vårt arbetsgivaransvar att skapa arbetstrygghet och säkra kompetensutvecklingen. De ekonomiska resurserna finns inte med sextimmarsdagen. Den innebär ju i praktiken att 25 procent av bemanningen uppbär lön utan att vara i tjänst, vilket innebär att fler tjänster måste tillsättas, säger han.

Återgången har väckt en hel del kritik bland personalen på Blå Stjärnan.

– Vi är inte alls glada och tycker det här är jättejobbigt. Men arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet, säger AnnaKarin Österberg som är facklig representant för djursjukvårdarna.

Pereric Hedelin säger sig ha full förståelse för att många djursjukvårdare är upprörda.

– Vi värderar våra sköterskor högt, men måste som sagt ta ansvar för verksamhetens utveckling och vara redo att möta våra kunders behov och förväntningar, säger han.

Veterinärerna behåller sitt avtal om sextimmars arbetsdag. Eftersom ob-ersättningarna för vardagar kväll och helger är framförhandlade i utbyte mot nuvarande arbetstidsförkortning, har Pereric Hedelin räknat ut att det blir kostnadsneutralt med nuvarande ersättningsnivåer för vardagar, kvällar och helger.

– Det kan tyckas orättvist, men i det gamla avtalet hade de två yrkesgrupperna likvärdiga avtal när det gäller ob-ersättning och arbetstidsförkortning. Det är inte rimligt, säger Per Eric Hedelin.

Han hänvisar till att det rör sig om två olika yrkesgrupper och två olika avtalsområden med stora skillnader mellan ersättningarnas nivåer.

– Rättvisefrågan överlåter jag till arbetsmarknadens parter att fundera över samt den grundläggande värderingen av yrkesgrupperna i respektive kollektivavtal, säger Pereric Hedelin.

Nu återfår sköterskorna rätten till ob-ersättning, på den nivå som gäller i kollektivavtalet.

– Det pågår en upptakt till förhandling om ett nytt lokalt avtal för sköterskorna där företaget ställer sig öppet för förslag, säger Pereric Hedelin.