Fristående veterinärer bildar nätverk

Ett antal veterinärer som inte deltar i den stora omstruktureringen utan planerar att fortsätta som fristående, håller på att bilda ett gemensamt nätverk.

Första sammanträdet äger rum den 7 oktober, och en av initiativtagarna är Anne Lundqvist på Norrtälje Djurklinik. Till sin hjälp har nätverket tagit konsulten Augustin Schauermann, som fungerar som talesman.

– Den som inte vill ingå i ett stort sammanhang kan komma att känna sig väldigt liten bredvid konkurrenterna. För att förbättra maktbalansen behövs ett nätverk. Inom det kan veterinärer samarbeta när det gäller exempelvis remisser, utbildning och personalfrågor, säger Augustin Schauermann.

Han räknar med att mellan 14 och 18 personer kommer till det första mötet, och de representerar omkring 60 veterinärer. I skrivande stund har nätverket ännu inte fått något namn.