Ingrid Eilertz ny veterinärchef på Jordbruksverket

Jordbruksverket har utsett Ingrid Eilertz till ny veterinärchef. Hon är chef för avdelningen för djurskydd och hälsa på Jordbruksverket och kommer att ha båda dessa ansvarsområden.

Veterinärchefen ska vara Sveriges ombud vid Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) och vid den europeiska mul- och klövsjukekommissionen (EUFMD). Veterinärchefen är också Sveriges officiella chefsveterinär (CVO) inom EU.

Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg betonar det internationella samarbetet kring djursmittor och djurskydd.

– Att djur mår bra och att vi har säkra livsmedel som produceras på ett hållbart sätt är frågor som tilldrar sig stort intresse i samhället och i medierna. Veterinärchefen har en viktig roll som representant för Sverige på dessa områden, säger Leif Denneberg.