Skärpta krav ska minska stickskador

Nu skärper Arbetsmiljöverket kraven på arbetsgivarna att förebygga stick- och skärskador på jobbet.

Den 1 maj kommer nya regler som ställer krav på arbetsgivarna att förebygga stick- och skärskador på jobbet. Det handlar utbildning, upprättande av handlingsplaner och på att förse vassa föremål med skydd.

Personal som vårdar eller tar hand om människor och djur råkar alltför ofta ut för stick- och skärskador. Både människor och djur kan bära på smitta utan att ha några symptom. Därför måste varje stick- och skärskada ses som en allvarlig risk om den orsakats av vassa föremål som varit i kontakt med kroppsvätskor eller annat eventuellt smittförande material, skriver Arbetsmiljöverket på sin hemsida.

De nya reglerna innebär också krav på att vassa föremål som används på människor eller djur ska förses med ett skydd som gör att man inte kan komma i kontakt med den vassa änden efter bruk.