Djursjukhusgruppen köper Dyreklinikken på Stend

Djursjukhusgruppen expanderar ytterligare genom förvärvet av Dyreklinikken på Stend, en av Norges största djurkliniker. Tillsammans planeras byggandet av ett nytt djursjukhus i Bergen.

Dyreklinikken på Stend grundades 1989 av veterinärerna Eva Heldal Monsen och Tønnes Kaade Realfsen. Kliniken har gott renommé, tar emot drygt 15 000 patienter per år varav ett ansenligt antal utgör remitterade patienter från övriga Vestlandet. Veterinärerna har specialkompetens inom flera olika områden, bland annat oftalmologi, ortopedi, intermedicin och dermatologi. Det finns även två smådjursspecialister och företaget månar mycket om att ligga i framkant av den veterinärmedicinska utvecklingen samt hålla en hög vårdkvalitet.

I och med samgåendet med Djursjukhusgruppen ser kliniken att expansionsplanerna på ett nytt djursjukhus i Bergen kan förverkligas inom kort.

I Djursjukhusgruppen i Norge ingår sedan tidigare PetVett, Askøy Dyreklinikk och Dyreklinikken Sotra. Dyreklinikken på Stend är Djursjukhusgruppens tredje förvärv på kort tid i västra Norge.

Källa: Djursjukhusgruppen